Belevingstheater


Belevingstheater voor mensen met een verstandelijke beperking.

  1. Muzieklessen
  2. Interactieve spel en muziekbegeleiding (PGB aanbod)
  3. Emotiepop
  4. Belevingstheater
  5. Weer of geen weer
    Ei, ei!
  6. Muziekprojecten i.s.m. het Nederlands Philharmonisch orkest en het concertgebouw en Cordaan
  7. Festival theater op Maat
  8. Gehandicapten

Muzieklessen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Begeleider Ingeborg werkt als aktviteitenbegeleider bij Kinder Diensten Centrum (KDC) 'De Schuit'. (Cordaan Amsterdam)
Ze verzorgt wekelijks muzieklessen op de groepen en belevingen voor kinderen. Samen bewegen, zingen, spelen en contact maken staat hierbij centraal. Lichaamsbewustwording en motorische activiteit worden gestimuleerd in bewegingsliedjes.
We werken aan een actieve en passieve luisterhouding. We wisselen zelf actief zijn met muziek en instrumenten af met het beluisteren van muziek. Door het maken van muziek en spel vinden we een ingang tot interactie.
Muziek is een sociale activiteit, waar we leren omgaan met elkaar, contact te maken, gevoelens te uiten en de beurt te nemen.
We gebruiken muziek als communicatiemiddel. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door het imiteren van klanken en neuriën Gesproken tekst en liedjes worden ondersteund met gebaren, picto's of pec's.
Bim (Beleving in muziek) activiteiten zijn een onderdeel van het programma. Hier worden met muziek en materialen een laagdrempelige ervaring aan de kinderen geboden.
Begeleider 'Beleven in muziek is een manier van werken met muziekbeleving voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. De muziek wordt vertaald op het lichaam van de deelnemer.
Uitgangspunt is dat het kind de muziek op het lichaam beleeft. Hierbij gebruik je verschillende materialen of je handen.' (Bron: BIM werkwijze door Patrick Meuldijk)


De thema's spelen in op de seizoenen en worden ondersteund met verhaaltjes, poppen en objecten.
Humor, ontspanning en spelplezier zijn de ingredienten voor dit muziekale avontuur.

De muzieklessen zijn apart te boeken en kunnen worden ingezet als voorbereiding voor een theater/ belevings project.
Begeleider

Terug naar boven    Terug naar startpagina

Interactieve spel en muziekbegeleiding (PGB aanbod)

Begeleider Ingeborg geeft individuele activiteitenbegeleiding voor kinderen, zowel op de dagopvang, als bij de ouders/verzorgers thuis. De activiteiten bestaan uit:
- Spel: Contactspelen, senso activiteiten, voorlezen en poppenspel
- Muziek: Bewegingsliedjes en muziekinstrumenten bespelen. Muziek beluisteren en ervaren tijdens BIM activiteiten
De doelstellingen worden in overleg met ouders en begeleiders geformuleerd en zijn gericht op de ontwikkeling van het kind.
Denk aan taalontwikkeling, contact maken, initiatief nemen, ontspanning, spelplezier. Leerervaringen als samenspelen en werken, waarnemen en luisteren, zingen, jezelf laten zien en creatieve ontwikkeling komen aan bod.
Alle activiteiten vinden plaats in een veilige situatie waarin interactie, samenspel en vooral spelplezier voorop staat.
Ingeborg werkt als pgb aanbieder in Amsterdam en Drenthe. Ze is in het bezit van een VAR verklaring, een VOG verklaring en werkt met een zorgplan.
Een reactie van een ouder:
Ingeborg is in een woord GEWELDIG!!
door het ruime aanbod van activiteiten aangepast aan behoefte van onze zoon, is onze zoon vooruit gegaan in zijn ontwikkeling. (meervoudig gehandicapt, ernstig slechthorend)
ze kijkt heel goed naar de behoefte van het kind en speelt daar op in. in het begin herhaalde ze veel activiteiten om dat onze zoon dat prettig vond, hij kon niet veel afwisseling/prikkels aan. langzamerhand kwam daar vooruitgang in en was het voor ons elke week een verrassing wat ze bedacht had om te gaan doen. knutselen, verven, boek lezen met behulp van ondersteunende gebaren, het voorgelezen verhaal nogmaals herbeleven met knuffels en eigen gemaakte poppen, zodat onze zoon zelf inbreng had in het verhaal. zijn gevoel van eigenwaarde werd vergroot.
liedjes zingen, zelf muziek maken en als afsluiting, ontspannen zintuigelijke bewustwording mbv BIM muziek. een aanrader!!
zelfs onze jongste "gezonde" zoon vond het geweldig.
Ingeborg is een gezellige, creatieve, attente vrouw met gevoel van humor zowel voor de kinderen als voor ons als ouders
Bron: Nationale hulpgids/ aanbeveling/Ingeborg Willems
Gewerkt periode: 24-02-2011 tot en met 10-04-2013

Terug naar boven    Terug naar startpagina

Belevingstheater

Project: Weer of geen weer

een muzikale belevingsvoorstelling in wording
Weer of geen weer speelt met de seizoenen. Het decor, waar de toeschouwers deel van uitmaken, veranderd tijdens de voorstelling in de kleuren van het seizoen. Met projecties en handpoppen wordt een sfeervol verhaal verteld met een beer in de hoofdrol.

Achtergrondinformatie:


Terug naar boven    Terug naar startpagina

Project: Ei, ei!

Rex en Ingeborg Ei, ei! is een bijzonder theaterproject speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking.
Poppen en decor
Het decor, een grote tent wekt het de suggestie dat we met zijn allen in de tent zitten. Het tentdoek aan de buitenkant wordt gebruikt als filmdoek, met dia's, natuurelementen, en schaduwspel wordt hier verbeeld.
In de tent zelf speelt Ingeborg met Rex en het eendje, beiden handpoppen, en kan zij gemakkelijk contact leggen met het publiek. De objecten zijn primair van kleur.

Muziek
De muziek bestaat uit afwisselend accordeonmuziek en geluiden uit de natuur.

Het doel
De voorstelling is primair gemaakt voor kinderen met een laag ontwikkelingsniveau. We creëren een intieme, snoezelachtige sfeer, waarin de kinderen tot rust kunnen komen. We wisselen deze ontspanning af met spanning en actie. Na de voorstelling kunnen de kinderen nog even nasnoezelen in de tent.

Reacties van deelnemers
In het voorjaar van 2004 hebben de kinderen van de KDC's van IJlanden Amsterdam uitgebreid kennisgemaakt met Rex en eendje uit de voorstelling "Ei, ei!".
Ingeborgpop maakte een enquête en vroeg de begeleiders om op de voorstelling te reageren. Hier een greep uit de reacties
De tent is uitnodigend zodat je letterlijk in het verhaal zit. De gebruikte woorden zijn herkenbaar evenals de gebaren voor de kinderen. De kinderen maken tijdens het verhaal gebaren naar Ingeborg terug of imiteren haar.
De rekwisieten zijn uitvergroot en herkenbaar.
In deze voorstelling wordt het handpoppenspel met schimmenspel, dia's en projecties afgewisseld. Dit maakt dat er voor elk wat wils is. Het ene kind reageert sterk op de scènes achter het scherm, anderen weer meer op wat er op het toneel in de tent gebeurt. De lichtjes en de muziek zij spannend. Door de afwisseling van spelelementen is de voorstelling erg gevarieerd en houdt het spel de aandacht vast.
Toen Ingeborg met het eendje in de dia ging zwemmen, stond een vrouw meteen op om mee te doen. Ze stond al achter de tent!
Kinderen kruipen tijdens de storm bij elkaar voor bescherming, of gaan in de nacht ook languit op hun kussen om een tukje te doen. Ze worden spontaan wakker als de "zon" weer opkomt.

Ei Ei!

De kinderen bleven na de voorstelling met stralende ogen rustig zitten. Dat is een teken van ontspanning en een positief commentaar. Ook het personeel zat vaak na te genieten.
De kinderen zwaaiden Ingeborg en Rex in de auto (in de dia) uit. We krijgen knuffels en er wordt naar ons gezwaaid.
Een veel gehoorde reactie van het personeel is: "kan dit niet vaker?", "maak nog zo'n verhaal" en "zeker voor herhaling vatbaar" De voorstelling "Ei, ei!" wordt goed ontvangen.
De voorstelling is erg knus, als publiek zit je echt in het spel; goede afwisseling van dia's, licht, spel. Verrassend mooi decor, veel humor. Goede afwisseling van beeld en tekst. Fijn dat de gebaren duidelijk worden gebruikt. Dit maakt het heel toegankelijk voor de kinderen.
De gebruikte spelelementen zijn: "Prachtig! De dia's waren heel mooi. De kinderen vonden de overgang van projecties naar poppenspel leuk. Indrukwekkend, kleurrijk, duidelijk."
Hoe hebben de kinderen de voorstelling ervaren? "Ze zaten met open mond te kijken, sommige kinderen deden actief mee (verbaal) of imiteerden of praatten door middel van gebaren terug. Opvallend was dat de kinderen na de voorstelling zo ontspannen waren.
Het was voor de kinderen fijn dat deze voorstelling in hun eigen veilige omgeving werd gegeven."

Theatertent
Voor deze voorstelling is een verduisterde ruimte noodzakelijk. We hebben een grote theatertent die zowel binnen als buiten kan worden opgesteld. Nu zijn we in staat om altijd zowel binnen als buiten te spelen.

Terug naar boven    Terug naar startpagina

Muziekprojecten i.s.m. het Nederlands Philharmonisch orkest en het concertgebouw en Cordaan

Een bijzonder muziekproject

Cordaan is een instelling voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij organiseert muzikale projecten samen met het Concertgebouw en het NedPho; Het Nederlands Philharmonisch Orkest.
In opdracht van het NedPho schreef in 2007 Jacco Minaard een lesprogramma en een introductieliedje om de kinderen 'veilig' door de muzieklessen heen te leiden. Eveline Torres maakte een choregrafie voor de Bolero. Ton van der Minnen, Eveline Torres en Ingeborg speelden met de pop "Bolletje" een paar liedjes die met de choreografie werden opgenomen op DVD.

Klik voor een
film van Bolletje
Klik op de foto om het filmpje te downloaden (7MB)
Het eerste liedje is te downloaden van deze site; klik op de foto aan de rechterkant. Het liedje is geschreven door Jacco Minaard en wordt uitgevoerd door Ton van der Minnen, Eveline Torres en Ingeborg.


Alle groepen op de KDC's kregen een DVD, en eenieder ging aan de slag om zich voor te bereiden op het concert.
Cordaan stelde aan Ton van der Minnen, muziektherapeut, en Ingeborg begeleidster muziek, beiden werkzaam voor Cordaan, de vraag om samen op de verschillende KDC's dit programma aan te sturen ter voorbereiding van het concert in het concertgebouw.
Ingeborg maakte een toegankelijke en herkenbare pop "Bolletje", naar de Bolero van Ravel. Bolletje werd gedurende het project enthousiast ontvangen. Voor de voorstelling in het concertgebouw is de pop uitvergroot.

Optreden in Concertgebouw
Nieuwsbrief Zorgcentrum Cordaan juli 2007: Corso, Clientenblad Cordaan juni 2007:
Muziekale BRUGGENbouwers

Ingeborg Willems begeleidt muziekactiviteiten op KDC de Schuit en heeft ook een eigen poppentheater. Ton van der Minnen begeleidt muziekactiviteiten op KDC de Boei en bij een aantal collega instellingen. Samen met een muziektherapeut van het Nederlandse Philharmonisch Orkest en een choreografe van het Concertgebouw vormden zij een werkgroep om het muziekproject 2007 van Cordaan Jeugd voor te bereiden en uit te voeren.Ton: "De samenwerking met Nedpho, het Concertgebouw en Cordaan Jeugd was gestoeld op wederzijdse belangstelling. Dit was een goede uitgangspositie. De "opdracht" was het bijwonen van een klassiek concert in het Concertgebouw en het participeren van de kinderen/jongeren van de KDC's.
Er moet wél een vertaalslag worden gemaakt wat betreft de doelgroep waar het om ging."
Hoe bereik je die participatie? De inbreng van Ingeborg en Ton van Cordaan Jeugd speelden daarin een belangrijke rol. Zij kwamen met concrete ideeën op basis van jun creatieve en orthopedagogische ervaringen met de doelgroep. Ieder lid van de werkgroep had een duidelijke inbreng en zo vielen de puzzel stukjes op hun plaats. De samenwerking was prettig en zeer vruchtbaar. Ingeborg heeft de pop "Bolletje" speciaal voor het project ontworpen. Het Klinkerlied, al eerder geschreven door Ton en bekend op de KDC's, had een prominente plaats in de uitvoering in het Concertgebouw. Ingeborg: "Eén en ander was mogelijk door de flexibiliteit en professionaliteit van Jacco en Eveline (muziektherapeut en choreografe). Tevens participeerden zij volop mee in de voorbereiding en uitvoering van het project op de KDC's, wat het wederzijdse begrip en inzicht in de werelden van elkaar behoorlijk vergrootte. Deze samenwerking moet zeker worden voortgezet."

Gezien het succes van het muziekproject in 2007, de herkenbaarheid middels de pop Bolletje, het introductieliedje en de bewegingselementen die zo goed werkten voor onze kinderen kreeg het programma met het concertgebouw en het NedPho een vervolg. Gekozen werd voor muziek van Vivaldi en Tsjaikovski.
Deze keer kreeg Bolletje er een vriendinnetje bij: Bollientje. Alle KDC's kregen een kasteeltoren om op te tuigen en aan te bieden tijdens het concert.
Ton van der Minnen maakte een bewegingsliedje, Eveline Torres de choreografie en Ingeborg de pop Bollientje en de decors.
Ter ondersteuning van de voorbereidende lessen werd er weer een DVD opgenomen.

Terug naar boven    Terug naar startpagina

Festival Theater op Maat

IngeborgPop verzorgt op het terrein van uw instelling in de theatertent haar voorstellingen speciaal gemaakt voor gehandicapten en of ouderen.
Zij ontwikkelt de mogelijkheid, om naast haar eigen werk, samen met andere theatergroepen die een affiniteit hebben met deze doelgroep een theaterprogramma in te vullen. We willen dan verschillende disciplines met elkaar combineren zoals poppenspel, theater, dans en muziek.
Wij vinden het belangrijk om vanuit de bewoners zelf te organiseren en kunnen met de talenten van de bewoners aan het werk te gaan door een voorstelling te maken of het organiseren van muziek, circus of dans workshops.
Het doel is om voor alle deelnemers een programma op maat te maken. Wij denken hier graag over mee!

In het laatste weekeinde van juni 2007 vond het eerste "Festival Theater op Maat" voor Severinus plaats in Veldhoven.
We startten zaterdag met een drietal optredens van "Theater de Lachende Zon", muziektheatervoorstellingen met een hoog interactief karakter. Elco van Alphen en Margo Lotters nodigden de deelnemers uit om mee te zingen en te trommelen. Iedereen stond steeds even in de volle aandacht. De reacties varieerden van verrassing tot ontroering en veel speelplezier.

De Lachende Zon
Elco van Alphen
De Lachende Zon
Margo Lotters

www.delachendezon.nl


Special Insight
Special Insight
Het avondprogramma werd verzorgd door duo "Special Insight".
Dit duo bestaat uit Joyce Maya & Humphrey Wenas. Twee professionele zangers die samen een sprankelende duo vormen. Magische stemmen en entertainment volop! Duo Special Insight zingt en speelt ook gitaar.
www.special-insight.com

Feest in de tent! De deelnemers hebben zich goed vermaakt met een dansje, een drankje en gezang. Iedereen kreeg een kaart met handtekeningen mee voor in het plakboek.

Marijn Paayman verzorgde de techniek en stond garant voor veel "blingbling" op de dansvloer.


Een greep uit de reacties:

Lenicka    30-06-07 14:53:44
Hoi,

Mijn complimenten voor deze mooie voorstelling op severinus vandaag. Lachmi en Henk hebben het heel leuk gevonden (en ik ook!) Lachmi verteld met een lach op zijn gezicht; ''trommelen en schreeuwen! Leuk he!'

Het maakte mij er ook weer bewust van dat we op dit niveau niet altijd maar zoveel hoeven te praten want met dit soort benadering zeg je zo veel meer!

Bedankt voor het leuke uurtje!
''Houdoe en bedankt ole ole ole!!''
(het had wel de hele middag kunnen duren denk ik)

Groetjes Lachmi, Henk en Lenicka

hannie van laarhoven    30-06-07 15:07:19
Vanmiddag zijn we samen met Berkt 14 en 16 bij jullie op bezoek geweest Linda Willy en Hannie met de bewoners Ingrid, Peter en Anneke. Het was geweldig zo zonder woorden maar met geluiden,Ingrid vond het wel spannend, bij Anneke komt niet alles meer aan maar reactie was er wel en Peter vond het zeker geweldig. Bij dit alles zeg ik Chapeau!!!! voor jullie inzet.


Op zondagmiddag, als sluitstuk, speelde Ingeborgpop de voorstelling "Ei,ei!"
Tent Ei,ei!

Terug naar boven    Terug naar startpagina

Emotiepop Blij
©WILLEMS, alle rechten voorbehouden

Emotiepop

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het vaak moeilijk hun emoties te uiten.
Daarom ontwikkelde Ingeborg een 'emotiepop'.
Het basisgezicht van deze pop is blanco, hierop kunnen andere gezichten met uitdrukkingen worden bevestigd.
Momenteel zijn de vier basisemoties gemaakt: blij, verdriet, boos en angst.

Nieuwe Emotiepoppen!

Emotiepop Emotiepop Emotiepop Emotiepop Emotiepop

Uitvoering

De losse koppen Het formaat van de pop is 65 cm.
De basiskop bestaat uit witte flanellen stof. De vier gezichtsuitdrukkingen zijn op losse gezichten geverfd in zwarte verf. Ze worden middels klittenband op de basiskop bevestigd.
Het haar van de pop bestaat uit een wollen bol. Hierop wordt de basiskop geplakt en genaaid.
Het lijfje bestaat uit stof, de pop draagt gymschoenen en de handen worden bespeeld door de duim door een ring te steken.
Het is mogelijk de pop in een effen stof of met een andere huidskleur te bestellen.

Speelwijze

De pop is makkelijk hanteerbaar.
Men bespeelt met een hand de kop, met de andere hand de hand van de pop. Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor een emotie.
Volgens nieuwe Europese richtlijnen mag de pop niet door kinderen onder de 3 jaar zelf bespeeld worden.

Expressie

Emotiepop Angst Deze pop is bijzonder expressief omdat je met je hand de gezichtsuitdrukkingen goed kan ondersteunen. Daarnaast kan men met de speelhand ook de gebaren van Totale Communicatie gebruiken om de emotie te verduidelijken en te versterken.

Uitvoering

Klik voor een
film van Bolletje
Klik op de foto om een filmpje te downloaden (7MB)
De pop wordt opgeruimd in een dekentje voorzien van kussen en een rand laken. Onder het laken worden de losse koppen opgeborgen. Het geheel kan in de was en is voorzien van wasetiketten.

Toepassing

Emotiepop Boos De pop is breed inzetbaar, voor school en KDC.
Ze is speciaal ontworpen voor mensen met een verstandelijke beperking, echter ook bruikbaar als klassepop voor groep 1 en 2 van de reguliere basisschool.
Denk aan:
Ondersteuning van de les.
Ter introductie, afsluiting, ondersteuning en extra spelelement van de lessen.
De kring:
De pop rouleert over de groepen en iedere groep krijgt een week lang de speciale zorg over deze pop. Afhankelijk van de invulling van het weekprogramma draait de pop actief mee in de thema's die op dat moment spelen of loopt de pop mee met de dagelijkse activiteiten.

Themadagen/festiviteiten

De pop is inzetbaar om speciale activiteiten te ondersteunen in de voorbereiding en uitvoering. Te denken valt aan een piratenfeest, circus, kasteelfeest, Sinterklaas en kerst.

Therapeutische toepassing

De pop wordt ingezet ter ondersteuning van de therapieën in het kader van sociaal/emotionele ontwikkeling.
Denk aan: logopedie, ergotherapie, speltherapie, psychomotorische ondersteuning en sociale vaardigheidstrainingen.

Bestellen

De pop kan besteld worden bij Ingeborg.Pop@tiscali.nl
©2007 WILLEMS, alle rechten voorbehouden.
Het concept van deze pop is auteursrechtelijk beschermd en gedeponeerd bij IdeeSafe onder nr. A070508001-01.
Geheel of gedeeltelijk misbruik zal strafrechtelijk worden vervolgd.

Textiel-weefatelier 'de Draad'

De Draad De Draad Ingeborgpop heeft Textiel-weefatelier 'de Draad' bereid gevonden om een deel van de productie van poppen uit te voeren.
'De Draad' is een kleinschalig project van de Stichting AGO/Cordaan, waar mensen met een verstandelijke handicap vijf dagen in de week producten maken en vrij bewerken. Er worden stoffen bedrukt, beschilderd of met de naald versierd. Met verschillende materialen wordt er geweven. Van de verkregen stoffen vervaardigen ze tassen, (zit)kussens, kaarten, huishoudtextiel etc.
De Draad Bezoek adres 'de Draad':
Gedempt Hamerkanaal 27
1021 KL Amsterdam
telefoon: 020-4942142.
Open ma t/m vrij van 10.00-16.00 uur.


Terug naar boven    Terug naar startpagina