Kids en Respect

Stichting Kinderuitjes organiseert iedere maand een professionele theatervoorstelling (van poppentheater tot toneel) ten behoeve van de bewoners van een seniorenhuis en de kinderen uit de omgeving in Noord en Zuid Holland.

Klik voor meer informatie over Stichting KinderuitjesIngeborgpop is mede uitgenodigd deze voorstellingen te verzorgen.

Doel van dit bijzondere project is dat het contact tussen senioren en hun woonomgeving gestimuleerd worden en anderzijds wordt het makkelijker voor ouders om samen met hun (jonge) kinderen regelmatig, dichtbij huis, een gezellig uitstapje te maken. Op deze wijze zijn inmiddels al hele spontane contacten tussen kinderen en senioren ontstaan!