Senioren

Vooronderzoek in Smeetsland

Ingeborgpop werd in mei 2005 door "Kunst + Co" benaderd om een programma aanbod te maken voor ouderen. Gezien haar ervaring met snoezelprojecten was het een logische stap om speciaal voor mensen met een dementieproblematiek een zintuigprikkelende voorstelling te maken. Ingeborgpop maakte een vast format, waarbinnen ze voor en achter een doek speelt. Ze wisselt projectiespel af met dia's uit de omgeving, natuurprojecties en handpoppenspel . Interactie met de mensen speelt een belangrijke rol. Daarom wordt er met kleine groepen gewerkt en wordt een gezellige, intieme en veilige huiskamersfeer gegarandeerd. Het concept van de belevingsvoorstelling 'met de seizoenen mee' deze voorstelling is gemaakt in opdracht van zorgcentrum 'Vijf Havens' te Rotterdam en werd mede mogelijk gemaakt door Kunst + Co.

Detectiveteam

Ingeborgpop werd samen met zes kunstenaars uitgenodigd om deel te nemen aan een "detectiveteam". Gedurende 9 woensdagen werd onderzoek gedaan naar welke mogelijkheden we kunnen aanbieden om, vanuit diverse disciplines, contact te maken met de bewoners. We werkten in 'Smeetsland' in Rotterdam; een huis speciaal voor mensen met een dementieproblematiek. Ingeborgpop onderzocht naar wat mensen, binnen haar voorstelling, uitnodigt tot interactie. Bekeken werd welke materialen welke ervaringsbeleving gaven en iets toevoegden aan de (be-)leving. De ervaringen die deze weken werden opgedaan werden verwerkt in een pilot voor de belevingsvoorstelling.