2.1 Toen de dieren nog praatten

Ingeborg vertelt en speelt het verhaal uit het boek van Blootpad en Co. De kinderen beelden de dieren uit het boek uit en spelen de karakters van de dieren na.
Door middel van spel en improvisatie maken ze kennis met verschillende dieren en hun karakters. De verhalen rijgen zich aan een tot een groot verhaal waarbij de kinderen actief betrokken worden.

Doelgroep: Groep 1 en 2
Aantal lessen: 4 lessen van 1 uur
Voor de laatste les worden de ouders uitgenodigd voor een presentatie. Aantal deelnemers: 10 kinderen

Thematiek: Hoe je ook bent, wie je ook bent, je hebt elkaar nodig.